Навчальний процес

 

Пріоритетні завдання навчально-виховної роботи гімназії

на 2018-2019 навчальний рік

 

1.     Продовжити:

- дослідно-експериментальну роботу за темою «Науково-методичні

засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процесс навчальних закладів» (до 2019 року, Всеукраїнський рівень);

- реалізацію Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського сусупільства» (2015-2020 роки);

- реалізацію програми експериментальної діяльності гімназії

  «Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу» (2014-2017 роки, регіональний рівень).

2.  Забезпечити:

- здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку  учнів,

 спрямованого на реалізацію їх потенційних здібностей та забезпечення самореалізації кожного учня у  власній освітній діяльності;

- якісну підготовку до участі у Всеукраїнських учнівських предметних

 олімпіадах та участі в конкурсах-захистах учнівських робіт в МАН;

- якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та державної

підсумкової атестації випускників гімназії.

3.  Удосконалювати:

- урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня, працювати над інформатизацією навчально-виховного процесу;

- ефективну взаємодію вчителів із сучасним інформаційним середовищем шляхом використання медіа-освітніх інтернет-технологій у навчально-виховній та науково-дослідницькій діяльності.

4. Створення безпечного освітнього середовища, сприятливого для здоров’я учнів та прищеплення навичок здорового способу життя.

5.   Управління  освітою здійснювати на основі системного моніторингу за напрямками діяльності гімназії: моніторинг якості загальноосвітньої підготовки; психологічний моніторинг особистісного розвитку учня; моніторинг виховання та самовдосконалення особистості учнів; моніторинг професійної компетентності педагогів; моніторинг експериментальної роботи; моніторинг запитів батьківської громадськості, учнівського колективу, запитів педагогічного колективу.

9. Оновлювати та поповнювати  навчально-методичні комплекси навчальних кабінетів, модернізувати матеріально-технічне оснащення навчально-виховного процесу.

          Навчально-виховний процес у гімназії ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях робочого навчального плану і відображені в результативних складових змісту освіти. Надання освітніх послуг здійснюється згідно з державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеними Державним стандартом.

         Викладання предметів освітніх галузей здійснюється за новими програмами. Постійно оновлюється фонд підручників.

        У навчально – виховному  процесі  гімназії активно використовуються проектні технології:

-         технологія розвитку життєтворчості особистості;

-         технологія «перевернутого навчання»;

-         технологія соціального проектування розвитку учня;

-         дидактична евристика;

-         створення персоніфікованих програм розвитку обдарованого учня;

-         створення інтелект-карт та інші.

-          

    Відповідно до рішення педагогічної ради гімназії від 07.06.2017 № 5

 з метою реалізації допрофільного навчання у 4(8)-му класі запроваджується та у 5(9) класі продовжується поглиблене вивчення української мови. У 6(10)-му класі запроваджено, а в 7(11)-му класі продовжується навчання за профілем української філології.  У старшій школі профільне навчання реалізується і за рахунок уведення курсів за вибором «Література українського модернізму» в 6(10) класі та «Постмодернізм як явище сучасної літератури» в 7(11) класі. Допрофільним та профільним навчанням охоплені 100% учнів: 59 учнів   4(8)-5(9)класів  та 47 учнів 6(10)-7(11) класів.

Погоджено»                                                                                                                                     «Затверджено»

Голова ПК гімназії                                                                                                                    В.о. директора КЗО «Гімназія №1»

                                                                                                                                                     Дніпровської міської ради

__________С.В.ЛЕОНОВА                                                                                                        __________Р.Г. Внукова

 

 

 

Розклад роботи гуртків

у 2018-2019 навчальному році

 

 

 

 

«Дебати»

 

 

 

Недайвода Т.Г.

 

5-7

Вівторок

16.00-17.30

Четвер

16.00-17.30

 

 

 

РОЗКЛАД ФАКУЛЬТАТИВІВ

І семестр 2018-2019 навчальний рік

 

 

з/п

Назва факультативу

Хто викладає

Клас

Час прове-дення

 

Кабінет

 

1.

 

 

Готуємось до ЗНО

(математика)

 

Созіна С.М.

6

Вівторок

Математики

2.

Айріян А.А.

 

7

Понеділок

Фізики

3.

Запобігання корупції

Недайвода Т.Г.

7

П’ятниця

Географії

4.

Література українського постмодернізму

Гусєва О.В.

6

Середа

Географії

5.

Кроки до порозуміння

Антоненко Н.М.

7

Четвер

Історії

                                                                                

 

 

 

Початок факультативних занять о 15.30.