Звіт директора

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

 

«ГІМНАЗІЯ № 1» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

П Р О Т О К О Л

 

загальногімназійної конференції учнів, педагогів, батьків

від 23.05.2019 р.

 ПРИСУТНІ:  69  чол.

     представники педагогічного колективу гімназії – 15 вчителів;

     батьківської громадськості та учнів - 54 чол.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Звітування в.о. директора гімназії про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації освітнього процесу в гімназії, ужиті в.о. директора заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази гімназії, залучення додаткових джерел фінансування  та їх використання, ужиті заходи  щодо забезпечення гімназії кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

2. Оцінювання діяльності в.о. директора гімназії шляхом таємного голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради гімназії за результатами звіту в.о. директора гімназії.

 

Вибори голови та секретаря конференції.

Пропозиція: головою конференції обрати заступника директора з НВР Гусєву Олену Володимирівну, секретарем – вчителя математики Созіну Свєту Миколаївну.

Результат голосування: одностайно.

 

СЛУХАЛИ:

1. Голову зборів Гусєву О.В., яка зазначила, що згідно з наказами Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 р. № 178 “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та  громадськістю”,  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації.  

2. Звіт в.о. директора гімназії Внукову Р.Г., в якому вона проаналізувала свою діяльність у 2018-2019 навчальному році в контексті роботи структурних підрозділів гімназії. Вона проінформувала про:

виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9 класу у порівнянні за останні 3 роки).

створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази гімназії;

залучення додаткових джерел фінансування гімназії та їх раціональне використання;

ужиті заходи щодо забезпечення  гімназії педкадрами та доцільність їх розстановки;

соціальний захист, збереження та зміцнення здоров я учнів та працівників педагогічного колективу;

надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей;

моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників;

дотримання  правопорядку неповнолітніми;

залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності гімназії;

дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян з питань діяльності гімназії, реагування в.о. директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, батьками, представниками органів громадського самоврядування.

3. Про діяльність Внукової Ріти Григорівни як в.о. директора КЗО «Гімназія № 1» ДМР зазначили члени педагогічного колективу: Леонова С.В., голова ПК, Шаломова Н.А., вчитель української мови, Недайвода Т.Г., вчитель географії; представники батьківської громадськості: Корабльова Т.В., голова піклувальної ради гімназії, Демченко В.М., казначей фонду розвитку гімназії. 

 

 

 

4.Голову загальної конференції Гусєву О.В., яка запропонувала взяти участь у таємному голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності в.о. директора гімназії упродовж 2018-2019 навчального року.  Гусєва О.В. підвела підсумок звітування та повідомила присутніх про результати голосування.

 

Результати таємного голосування (за кількістю зданих бюлетенів):

         «задовільно» - 69  голосів

         «незадовільно» - 0 голосів

 

УХВАЛИЛИ:

 

  1. Визнати роботу в.о. директора КЗО «Гімназія №1» Внукової Р.Г. задовільною.

 

 

 

 

                        Голова зборів:                                            О.В.Гусєва

 

                       Секретар зборів:                                         С.М.Созіна