Доступ до публічної інформації

 

Комунальний заклад  освіти «Гімназія №1» Дніпровської  міської  ради  надає публічну інформацію керуючись Законом України « Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України « Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».  (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Надання публічної інформації   КЗО «Гімназія №1» ДМР   здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів  владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому  необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.