КЗО "Гімназія №1" Дніпровської міської ради

 

Звіт директора

ЗВІТ

директора комунального закладу освіти

«Гімназія №1» Дніпровської міської ради

Внукової Ріти Григорівни

«Про результати управлінської діяльності за 2021/2022 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістю»

Місія навчального закладу: пошук, відбір, розвиток та сприяння у самопізнанні та самореалізації життєтворчої особистості гімназиста

                                                                                        

Кредо: «Плекаймо особистість разом!»

 

Мета діяльності: створення умов для навчання здібних та обдарованих учнів, їх особистісного розвитку, творчої самореалізації, набуття життєвої компетентності.

 

Завдання:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • виховання морально і фізично здорового покоління, формування засад здорового способу життя;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості,  здатної навчатися впродовж життя, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
 • забезпечення повноцінної реалізації профільного  навчання  учнів;
 • створення відповідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення організації якісного освітнього процесу в гімназії.

Проектна потужність закладу: 225 місць.

 

Контингент учнів: 203 учні, із них:

- 5-9 класи – 147  учнів;

- 10-11 класи – 56  учнів.

 

Профіль навчання: української філології, у 2022/2023 навчальному році плануємо ще один профіль у 6(10)-му класі – математичний.

 

Педагогічний колектив: 16  педагогічних працівників, із них мають:

 • Вищу категорію – 11
 • І кваліфікаційну категорію –  1
 • ІІ кваліфікаційну категорію – 1
 • Спеціаліста – 3
 • Звання «Учитель-методист» – 5
 • Звання «Старший учитель» – 3

 

Проблема, над якою працює заклад:

 «Формування ціннісних ставлень особистості в умовах Нової української школи»

 

Матеріально-технічна база гімназії:

         Заклад має  10 навчальних кабінетів, 1 кабінет інформатики, оснащений 14 комп’ютерами, підключених до Інтернету; 10 комп’ютерів та ноутбуків, які встановлені у навчальних кабінетах та використовуються в управлінській діяльності й для ведення бібліотечного фонду;  2 інтерактивних комплекси; 3 мультимедійних проектори; хореографічну  залу.

          У 2021/2022 навчальному році отримали від управління освіти департаменту гуманітарної політики інтерактивну панель і лабораторний набір з фізики (8 комплектів) та комплект портретів видатних учених-фізиків (6 штук).

         У гімназії наявний Wi-fi, але швидкість подачі інтернету настільки низька, що регулярно втрачається інтернет-зв'язок, і під час дистанційного навчання, яке було переважно у 2021/2022 навчальному році, одночасно проводити онлайн-уроки в усіх кабінетах неможливо. 13.06.2022 року адміністрація гімназії надала клопотання директору департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенії Сушко з проханням сприяти у вирішенні питання щодо можливості безперебійного доступу до інтернету з робочого місця педагогічних працівників шляхом діагностики мережі по закладу.

Основні досягнення гімназії  за 2021/2022 навчальний рік:

        11 переможців ІІ (фінального) етапу Всеукраїнської учнівської предметної олімпіади:

 • з української мови – 3 учні;
 • з історії України – 5 учнів;
 • з англійської мови – 2 учні;
 • з географії – 1 учень.

         Підготували переможців учителі: Кащенко Л.А., учитель української мови та літератури, Злюча В.В., учитель української мови та літератури, Антоненко Н.М., учитель історії, Мильникова Н.Д., учитель англійської мови, Недайвода Т.Г., учитель географії.

        Учениця 6(10)-го класу Хуруджі А. взяла участь в ІІ етапі конкурсу-захисту робіт в МАН (секція «Хімія»).

 

Рівень навчальних досягнень учнів у 2021/2022 навчальному році (у порівнянні за 3 роки)

Клас

Рівень успішності

2019/2020 н.р.

(201 учень)

2020/2021 н.р.

(204 учні)

2021/2022 н.р.

(203 учні)

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

1-5

26

67

7

74

33

62

5

67

40

53

7

60

6-7

20

67

13

80

25

61

14

75

23

61

16

77

1-7

25

67

8

75

31

62

7

69

35

56

9

65

* Якість навчальних досягнень -  % учнів, які навчаються на 7-12 балів.

 

       18 учнів закінчили навчальний рік на високому рівні, з них 4 – золоті медалісти, 1 – срібна медалістка.

        Порівняльний аналіз навчальних досягнень за останні три роки показує, що у цьому навчальному році, на жаль, знизився показник якості по гімназії порівняно з попередніми роками, що пояснюється, можливо, тим, що навчання відбувалося переважно дистанційно, не всі учні виходили на зв'язок, багато учнів навчалися за межами України, відвідували заняття в школах інших країн, не надсилали вчасно виконані завдання, або взагалі нічого не надсилали. Знизився рівень мотивації учнів через нестабільний психологічний стан, пов'язаний з воєнним станом у країні.

 

Звіт директора гімназії за напрямками діяльності

           1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. 

          На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» у гімназії забезпечено обов’язковість загальної середньої освіти. Усі учні, випускники 5(9)-го класу,  продовжують навчання в 6(10)-му класі гімназії або у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Усі випускники 7(11)-го класу вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Непрацевлаштованих учнів немає.

2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій в освітній процес.

         У 1(5) – 5(9) класах варіативність навчання забезпечується за рахунок запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію,  – «Російська мова»  в 1-5 класах, «Казка як епічний жанр» в 1-му класі, «Аналіз ліричного твору» в 3-му класі; для    навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, розвивати творчі здібності учнів, для надання можливостей учням гімназії підготувати себе до сприймання основ наук   у основній та  старшій школі введено курс за вибором «Логіка» в 1-4 класах та «Математичні смарагди» в 2-му класі.

         У 6(10) - 7(11) класах варіативність реалізується за рахунок курсів за вибором та факультативних курсів, які  є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які пов’язані й не зовсім  з обраним профілем навчання. У 6(10) - 7(11)  класах викладалися курси за вибором: «Ключ до успіху (англійська мова) та «Готуємось до ЗНО (математика)». З метою формування основних груп компетенцій  у 6(10) - 7(11)  класах викладаються факультативи «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та «Кроки до порозуміння».

         У освітньому процесі реалізуються інноваційні освітні технології, які відповідають викликам сьогодення і забезпечують належний рівень знань гімназистів відповідно до державних стандартів та понад державний стандарт з предметів гуманітарного  циклу:

- Впровадження STEM-освіти в навчальній діяльності:

    - проведення STEM-уроків  з ключовим словом «хвиля»  у грудні 2021 року.

- Дебатна технологія. Працювали протягом трьох років: навчання учнів, виступи команд, маємо досягнення – неодноразові перемоги команд гімназистів у міських турнірах, члени нашої команди залучаються до  участі в міських турнірах в якості суддів. Перевели цю технологію у викладання предметів географія та основи здоров’я.

- Запроваджена техніка «перевернутого навчання», «перевернутого класу» – одна з найновіших технологій ХХІ століття – у викладання курсу за вибором російська мова та зарубіжна література.

         2021/2022 навчальний рік був переважно роком дистанційного навчання.  Усі члени педагогічного колективу мали технічні можливості для забезпечення освітнього процесу засобами дистанційного навчання. Також було активовано і створено окремі групи у Viber: педпрацівників гімназії, учнів та батьків класів (окремо кожного), через які здійснювалося інформування учасників груп (ознайомлення із розпорядчими документами, листами МОН України, МОЗ України, управління освіти, роботою Всеукраїнської школи онлайн, проведенням НМТ та вступної кампанії тощо), оперативний зворотній зв’язок з робочих питань (порядок та умови роботи на платформах Classroom та ZOOM,  інших ресурсах, про проведення тематичних вебінарів, порядок оцінювання учнів, заповнення класних журналів, як поводити), збиралася оперативна інформація (про хворих учнів, про форми і методи роботи учителів, використані ресурси, стан виконання навчальних планів і програм), проводилося опитування з різних питань (дистанційні технології навчання: погляд учителів, батьків, учнів). Учні мали можливість поставити питання вчителю через Viber, месенджери, електронну пошту та ін.), аби, стикаючись із труднощами, діти не припиняли виконувати завдання. Педагогами проводився облік учнів, охоплених дистанційним навчанням. Їх кількість визначалася, в тому числі, за наявністю виконаних ними робіт. Аналіз показав, що дистанційним навчанням було охоплено близько 95 % учнів гімназії. Засобами залучення до роботи були телефонні розмови з учнями та їхніми батьками, індивідуальні відеодзвінки (Viber). Облік успішності навчання учнів проводився в індивідуальних записах учителів та на платформі Classroom.

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

          Успішно продовжуємо загальногімназійні традиційні проєкти:  «Щире серце», «Від серця – до серця», «Простягни руку допомоги», нові гімназійні  проєкти: проєкт «Крила» (різновіковий проєкт – спільнодія з формування ціннісних орієнтацій). Традиційно щорічно у грудні за ініціативою вчителя української мови та літератури  Кащенко Л.А. проводяться Українські вечорниці, на які запрошуються учні, вчителі та батьки гімназистів.       

       У гімназії діє організація учнівської молоді – «Союз гімназистів».

Рада «Союзу гімназистів»  включає в себе такі координаційні центри:

«Перфект» – контроль дисципліни та успішності гімназистів; організація інтелектуального дозвілля учнів;

«Патріот» – національно-патріотичне виховання; піклування про екологію рідного краю; залучення учнів до благочинної діяльності;

«Свобода слова» – координація роботи сторінок гімназії у соцмережах;  фото- та відеозвітність позакласного життя гімназистів; випуск газети «Гімназист», відеоновин «Гімназія LIVE»;

«Актив та креатив» – залучення учнів до спортивно-масової роботи; організація загальногімназійних конкурсів, свят, флешмобів; організація активного відпочинку, туризм.

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази гімназії.

Влітку  2021 року виконано наступні ремонтні роботи:

 • косметичний ремонт холу на І поверсі: фарбування панелей по всьому периметру, оформлення колон;
 • заміна стендів на І поверсі;
 • на ІІ поверсі заміна гардин на жалюзі;
 • встановлення нової точки Wi-Fi, яка була пошкоджена під час протікання даху;
 • покриття лаком підлоги у холах І та ІІ поверхів;
 •  ґрунтовний ремонт кабінету фізики та поточні ремонти усіх навчальних кабінетів за рахунок батьківських внесків.

Маємо проблеми: потребує капітального ремонту покрівля, яка протікає під час дощів; фарбування  фасаду гімназії;  ремонт  відмостків по периметру будівлі та   асфальтове покриття подвір’я гімназії.

Про ці проблеми ми писали до відділу технічного нагляду ДГП ДМР уже неодноразово і просили включити ці питання при плануванні бюджету на черговий рік.

Капітального ремонту потребує актова зала, але це вже в плані на наступний навчальний рік.

Цього літа заплановано:

 • фарбування паркану (за рахунок батьківських благодійних внесків);
 • косметичний ремонт холів І та ІІ поверху (за рахунок батьківських благодійних внесків);
 • капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування бомбосховища (за рахунок міського бюджету).  

5. Залучення додаткових джерел фінансування гімназії та їх раціональне використання.

За рахунок батьківських благодійних внесків здійснюється щомісячна оплата послуги зовнішньої охорони «ВЕТО», щорічна оплата за виготовлення документів про освіту випускникам, підписка газет і журналів з пожежної безпеки, заправка картриджів, заміна фотовалу в принтерах, придбання канцтоварів, одноразових стаканів, послуги масштабного копіювання та кольорового друку, оплата за користування сайтом гімназії, поточні ремонти в приміщенні гімназії, придбання ламп для навчальних кабінетів (замінено непрацюючі лампи в усіх кабінетах), косіння трави, починаючи з травня, щомісяця, тобто 4-5 раз на сезон.

6. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей.

Діти-сироти та під опікою (дві учениці) забезпечені шкільною та спортивною формами, безкоштовним проїздом у міському транспорті та безкоштовним харчуванням. Так само безкоштовним харчуванням забезпечені діти з багатодітних сімей, діти-інваліди, діти батьків, учасників АТО, всього 22 учні.

7. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників.

         Адміністрація гімназії  розробила методи стимулювання праці учителів,

які успішно працюють з обдарованими дітьми, досягають високих результатів у підготовці гімназистів  до участі в олімпіадах, турнірах конкурсах; які працюють у профільних класах і дають високі результати, що знаходять вияв на ЗНО, під час вступних випробувань до елітних навчальних закладів України; які беруть активну участь у поповненні та вдосконаленні матеріально-технічної бази гімназії, оформленні та обладнанні навчальних кабінетів; які виконують громадські доручення, є учасниками конкурсу «Учитель року». Такі учителі нагороджуються грамотами та  подяками. Учні, переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад, щорічно нагороджуються дипломами на Святі останнього дзвінка.

8. Дотримання  правопорядку неповнолітніми.

У гімназії проводиться систематична робота з профілактики правопорушень, Тиждень права, діє Правовий лекторій, проводяться регулярні зустрічі учнів усіх класів за різною тематикою зі шкільним поліцейським та  тематичні батьківські всеобучі. Завдяки проведеній роботі правопорушень у гімназії немає.

9.Залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності гімназії.

У кожному класі обрані та працюють батьківські комітети, представники яких входять до піклувальної ради гімназії та ради гімназії. У вересні 2019 року укладено Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємодопомогу між учасниками освітнього процесу КЗО «Гімназія №1» ДМР в особі голови педагогічної ради директора гімназії Внукової Р.Г., голови батьківського комітету гімназії Бурцевої Т.І. та лідера організації учнівського самоврядування «Союз гімназистів» Філоненко С., учениці 6 (10) класу.

 

10. Аналіз звернень громадян з питань діяльності гімназії, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені  батьками, представниками органів громадського самоврядування.

У 2021/2022 навчальному році було одне звернення громадян до директора гімназії: заява Жорової С.С., матері учениці 7(11)-го класу Жорової Єлизавети, від 26.05.2022 року (вхідний №1) щодо необ’єктивного оцінювання навчальних досягнень її доньки з української мови учителем Кащенко Л.А.

         З учителем Кащенко Л.А. у той же день, 26.05.2022 року, було проведено телефонну розмову та взяте письмове пояснення, яке вона надіслала на електронну пошту гімназії, так як на той момент  знаходилася за межами міста.

          У телефонній розмові директора гімназії з Кащенко Л.А. було наголошено на необ’єктивності оцінювання навчальних досягнень Жорової Є., порушенні вчителем Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (семестрові оцінки повинні бути виставлені не пізніше, ніж за 3 дні до закінчення семестру, та доведені до відома учня та його батьків) та п.8 наказу по гімназії від 06.05.2022 №27 «Про організоване завершення 20212/2022 навчального року», неприпустимості поведінки та дій з боку вчителя, які вона собі дозволила по відношенню до учнів, так як це травмує дорослих дітей, принижує їх гідність і особистість, а педагог не має права так себе поводити. Учитель повинен  дотримуватися педагогічної етики,  поважати гідність учнів, захищати від будь-яких форм фізичного, психічного насильства та своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.          

        Питання про роботу вчителя Кащенко Л.А., а саме робота зі шкільною документацією та її стосунки з учнями, винесено на персональний контроль у розділі річного плану гімназії «Контрольно-аналітична діяльність» на 2022/2023 навчальний рік.

        03.06.2022 року було надіслано письмову відповідь Жоровії С.С. на її електронну пошту. Відповіддю Жорова С.С. залишилася задоволеною, але родина чекає на повернення Кащенко Л.А. з відпустки для прийняття вибачення.

 

 


 

 

ЗВІТ

директора Комунального закладу освіти

«Гімназія №1» Дніпровської міської ради

Внукової Ріти Григорівни

«Про результати управлінської діяльності за 2019-2020 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістю»

Місія навчального закладу: пошук, відбір, розвиток та сприяння у самопізнанні та самореалізації життєтворчої особистості гімназиста

 

Кредо: «Плекаймо особистість разом!»

 

Головна мета діяльності: створення умов для навчання здібних та обдарованих учнів, їх особистісного розвитку, творчої самореалізації, набуття життєвої компетентності.

 

Головні завдання (на реалізацію мети діяльності, стратегії розвитку закладу, запитів дітей та батьків, Концепції НУШ, нового Закону «Про освіту»):

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • виховання морально і фізично здорового покоління, формування засад здорового способу життя;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості,  здатної навчатися впродовж життя, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
 • надання учням можливості дляреалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
 • забезпечення повноцінної реалізації профільного  навчання  учнів;
 • створення відповідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення організації якісного освітнього процесу в гімназії.

Проектна потужність закладу: 225 місць.

 

Контингент учнів: 201 учень, із них:

- 5-9 класи – 152  учні;

- 10-11 класи – 49  учнів.

 

Профіль навчання: української філології.

 

Педагогічний колектив: 17  педагогічних працівників, із них мають:

 • Вищу категорію – 13
 • І кваліфікаційну категорію – 
 • ІІ кваліфікаційну категорію –1
 • Спеціаліста – 3
 • Звання «Учитель-методист» – 6
 • Звання «Старший учитель» – 2

 

Проблема, над якою працює заклад:

 «Формування ціннісних ставлень особистості в умовах Нової української школи»

 

Матеріально-технічна база гімназії:

Заклад має  10 навчальних кабінетів, 1 кабінет інформатики, оснащений 14 комп’ютерами, підключених до Інтернету; 10 комп’ютерів та ноутбуків, які встановлені у навчальних кабінетах та використовуються в управлінській діяльності й для ведення бібліотечного фонду;  2 інтерактивних комплекси; 3 мультимедійних проектори; хореографічну  залу. У гімназії наявний Wi-fi.

Основні досягнення гімназії  за 2019-2020 навчальний рік:

 

25 переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад:

 • 15 переможців міського (відбіркового етапу): з історії – 6 учнів, з фізики – 2, правознавства – 2, біології – 1, математики – 3, української мови та літератури – 2.
 • 7 переможців міського (фінального етапу): з російської мови та літератури – 3 учні, з французької мови – 1, з історії – 2, з правознавства – 1.
 • 3 переможці ІІІ (обласного) етапу: з російської мови та літератури.
 • І місце у районному конкурсі шкільних газет «Юнпрес».

 

Рівень навчальних досягнень учнів у 2019-2020 навчальному році (у порівнянні за 3 роки)

 

Клас

Рівень успішності

2017-2018 н.р.

(191 учень)

2018-2019 н.р.

(194 учні)

2019-2020 н.р.

(201 учень)

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

1-5

31

61

8

69

37

57

6

63

26

67

7

74

6-7

49

49

2

51

42

46

12

59

20

67

13

80

1-7

35

58

7

65

38

55

7

62

25

67

8

75

* Якість навчальних досягнень -  % учнів, які навчаються на 7-12 балів.

 

Звіт директора гімназії за напрямками діяльності

           1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. 

          На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» у гімназії забезпечено обов’язковість загальної середньої освіти. Усі учні, випускники 5(9)-го класу,  продовжують навчання в 6(10)-му класі гімназії або у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Усі випускники 7(11)-го класу вступили до вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації. Непрацевлаштованих учнів немає.

2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес.

         У 1(5) – 5(9) класах варіативність навчання забезпечується за рахунок запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію,  – «Російська мова»  в 1-5 класах, «Казка як епічний жанр» в 1-му класі, «Українознавство» в 2-3 класах, «Аналіз ліричного твору» в 4-му класі; для    навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, розвивати творчі здібності учнів, для надання можливостей учням гімназії підготувати себе до сприймання основ наук   у основній та  старшій школі введено курс за вибором «Логіка» в 1-3 класах;розширює світоглядне спрямування учнів та формує  групи основних компетенцій курс за вибором «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» в 4-му класі.

         У 6(10) - 7(11) класах варіативність реалізується за рахунок факультативних курсів, які  є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. Так,   і у 6(10)-му, і у 7(11)-му класах, ураховуючи побажання учнів та батьків,  викладається факультатив «Готуємось до ЗНО (математика)». Крім вищеназваного факультативу,  у 6(10)-му, і у 7(11)-му класах, з метою формування основних груп компетенцій  викладається факультатив «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

         У освітньому процесі реалізуються інноваційні освітні технології, які відповідають викликам сьогодення і забезпечують належний рівень знань гімназистів відповідно до державних стандартів та понад державний стандарт з предметів гуманітарного  циклу:

- Впровадження STEM-освіти в навчальній діяльності:

    - проект «Яблуко»;

    - проведення STEM-днів в усіх класах з грудня 2019 по травень 2022 року.

- Дебатна технологія. Працюємо протягом трьох років: навчання учнів, виступи команд, маємо досягнення – неодноразові перемоги команд гімназистів у міських турнірах, члени нашої команди залучаються до  участі в міських турнірах в якості суддів. Переведення цієї технології у викладання предметів географія та основи здоров’я.

- Запроваджена техніка «перевернутого навчання», «перевернутого класу» – одна з найновіших технологій ХХІ століття – у викладання курсу за вибором російська мова.

- Сьогодні працюємо  над впровадженням «ПАДагогічного колеса» Алана Каррінгтона (технологія 2007 року – модель формування компетентного учня в освітній діяльності на основі реалізації освітньої мети та виходу в Інтернет-простір).

- Розроблена та запроваджена технологія «колової підготовки» до Всеукраїнських учнівських олімпіад ІІ, ІІІ, ІV етапів, яка дає високі результати: за 8 останніх років роботи маємо 6 учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в Києві; у 2018 та 2019 році – переможців ІV етапу.

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

          Успішно продовжуємо загальногімназійні традиційні проєкти:  «Щире серце», «Від серця – до серця», «Простягни руку допомоги», нові гімназійні  проєкти: «Яблуко» (за технологією   STEM -  освіти з кожного предмета та на міжпредметному рівні), проєкт «Крила» (різновіковий проєкт – спільнодія з формування ціннісних орієнтацій); співпраця з громадським об’єднанням «Українське подвір’я» (участь в перегляді сучасних підліткових фільмів; зустрічі з відомим географом-мандрівником; участь у вечорницях; написання листів на фронт бійцям полку «Дніпро-1». Традиційно щорічно у грудні за ініціативою вчителя української мови та літератури  Кащенко Л.А. проводяться Українські вечорниці, на які запрошуються учні, вчителі та батьки гімназистів.

        Задумані та заплановані проекти  «Історія, яка нас об’єднує» та «Велосипедом по Дніпру» (реалізація проєктів із «Каталогу кращих практик молодіжної роботи в Україні» (2017 та 2018 р.р.); визначено межі проєкту «Без сміття».

       У 2019-2020 навчальному році запровадили відвідування центральної міської бібліотеки: на осінніх канікулах учні гімназії здійснили оглядові екскурсії, відвідали планетарій, який розмістився у приміщенні бібліотеки. Тісно співпрацюємо з філіалом міської бібліотеки №7, розташованим у нашому мікрорайоні: зустрічі з поетами та письменниками, участь у читацькій конференції «Літопис Придніпров’я»; участь у літературознавчих конкурсах та вікторинах.        

       У гімназії діє організація учнівської молоді – «Союз гімназистів».

Рада «Союзу гімназистів»  включає в себе такі координаційні центри:

«Перфект» – контроль дисципліни та успішності гімназистів; організація інтелектуального дозвілля учнів;

«Патріот» – національно-патріотичне виховання; піклування про екологію рідного краю; залучення учнів до благочинної діяльності;

«Свобода слова» – координація роботи сторінок гімназії у соцмережах;  фото- та відеозвітність позакласного життя гімназистів; випуск газети «Гімназист», відеоновин «Гімназія LIVE»;

«Актив та креатив» – залучення учнів до спортивно-масової роботи; організація загальногімназійних конкурсів, свят, флешмобів; організація активного відпочинку, туризм.

       Щороку координаційний центр «Союзу гімназистів» бере участь у районному конкурсі на кращу модель учнівського самоврядування «MAXIMA», двічі був переможцем та презентував свою модель на міському конкурсі. Кожного року активні учні гімназії  стають  членами  міського дитячого Парламенту.

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази гімназії.

Влітку 2019 року зроблено капітальний ремонт центрального ганку, пофарбовано паркан, зроблено поточні ремонти в кабінетах та приміщенні гімназії.  У травні 2020 року відремонтовано приміщення для медичного кабінету (проведено каналізацію та воду, відремонтовану стіну, пошкодждену пліснявою), встановлено водонагрівач. На літо заплановано капітальний ремонт ганку біля службового входу та поточні ремонти в кабінетах і приміщенні гімназії. Плануємо отримати ліцензію на провадження господарської діяльності  з  медичної практики. Потребує капітального ремонту покрівля, яка протікає під час дощів. Клопотання щодо необхідності ремонту неодноразово надавалися до відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

 

5. Залучення додаткових джерел фінансування гімназії та їх раціональне використання.

За рахунок батьківських благодійних внесків здійснюється щомісячна оплата послуги зовнішньої охорони «ВЕТО», заправка картриджів, придбання канцтоварів, зокрема офісного паперу, послуги масштабного копіювання, оплата за користування сайтом гімназії, поточні ремонти в приміщенні гімназії. У 2019 році отримали в дарунок крісло вчительське, металеву розкладну драбину та ноутбук «Lenovo».

У І семестрі 2019-2020 навчального року отримали товари із бюджетних коштів за рахунок загального фонду: питну воду, господарські товари (серветки для прибирання, губки кухонні, пакети для сміття, рукавички, дезінфікуючі засоби для прибирання приміщень, туалетний папір); у ІІ семестрі (під час карантину) – крейду для дошки, LED-лампи, спортінвентар (сітку волейбольна та 10 м’ячів для метання),  фарбу білу та червону, санітайзер для рук.

 

 

6. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей.

Діти-сироти та під опікою забезпечені шкільною та спортивною формами, безкоштовним проїздом у міському транспорті та безкоштовним харчуванням. Так само безкоштовним харчуванням забезпечені діти з багатодітних сімей, діти-інваліди, діти батьків, учасників АТО, всього 23 учні.

 

7. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників.

         Адміністрація гімназії  розробила методи стимулювання праці учителів,

які успішно працюють з обдарованими дітьми, досягають високих результатів у підготовці гімназистів  до участі в олімпіадах, турнірах конкурсах;які працюють у профільних класах і дають високі результати, що знаходять вияв на ЗНО, під час вступних випробовувань до елітних навчальних закладів України; які беруть активну участь у поповненні та вдосконаленні матеріально-технічної бази гімназії, оформленні та обладнанні навчальних кабінетів; які виконують громадські доручення, є учасниками конкурсу «Учитель року». Такі учителі нагороджуються грамотами та  подяками. Учні, переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад, щорічно нагороджуються дипломами та одноразовими грошовими преміями на Святі останнього дзвінка.

8. Дотримання  правопорядку неповнолітніми.

У гімназії проводиться систематична робота з профілактики правопорушень, Тиждень права, діє Правовий лекторій, проводяться регулярні зустрічі учнів усіх класів за різною тематикою зі шкільним поліцейським та  тематичні батьківські всеобучі. Завдяки проведеній роботі правопорушень у гімназії немає.

 

9.Залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності гімназії.

У кожному класі обрані та працюють батьківські комітети, представники яких входять до піклувальної ради гімназії та ради гімназії. У вересні 2019 року укладено Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємодопомогу між учасниками освітнього процесу КЗО «Гімназія №1» ДМР в особі голови педагогічної ради директора гімназії Внукової Р.Г., голови батьківського комітету гімназії Бурцевої Т.І. та лідера організації учнівського самоврядування «Союз гімназистів» Пономаренка Б., учня 6 (10) класу.

 

10. Аналіз звернень громадян з питань діяльності гімназії, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені  батьками, представниками органів громадського самоврядування.

 

У 2019-2020 навчальному році було два звернення громадян до директора гімназії:

1. Звернення батьків учнів 4(8)-го класу від 11.11.2019 року щодо поведінки вчителя трудового навчання Твердохліба Р.Л., який дозволяв непедагогічну поведінку по відношенню до підлітків.

Було проведено співбесіду з учителем, взята пояснювальна від учителя. Практичним психологом гімназії Василенко А.І. проведена робота з учнями щодо з’ясування достовірності фактів, викладених у зверненні. На підставі дослідженого підготовлено письмову відповідь для батьків. З 02.12.2019 р. учитель звільнився з посади за власним бажанням.

2. Звернення Шматько М.С. від 11.12.2019 року щодо не зовсім якісної організації індивідуального навчання її доньки, учениці 4(8)-го класу Шматько Дарини.

Під час особистого прийому в.о. директора гімназії  Шматько М.С. було з’ясовано претензії матері до вчителів, які забезпечують індивідуальне навчання Дарини, 23.12.2019 р. організована зустріч матері з учителями-предметниками, класним керівником 4(8)-го класу та практичним психологом  Василенко А.І., під час якої було обговорено шляхи вирішення проблеми. Результатами зустрічі Шматько М.С. залишилася задоволеною.

 

 

 

ЗВІТ

директора комунального закладу освіти

«Гімназія №1» Дніпровської міської ради

Внукової Ріти Григорівни

«Про результати управлінської діяльності за 2020-2021 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістю»

Місія навчального закладу: пошук, відбір, розвиток та сприяння у самопізнанні та самореалізації життєтворчої особистості гімназиста

 

Кредо: «Плекаймо особистість разом!»

 

Мета діяльності: створення умов для навчання здібних та обдарованих учнів, їх особистісного розвитку, творчої самореалізації, набуття життєвої компетентності.

 

Завдання:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • виховання морально і фізично здорового покоління, формування засад здорового способу життя;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості,  здатної навчатися впродовж життя, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
 • забезпечення повноцінної реалізації профільного  навчання  учнів;
 • створення відповідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення організації якісного освітнього процесу в гімназії.

Проектна потужність закладу: 225 місць.

 

Контингент учнів: 204 учні, із них:

- 5-9 класи – 147  учнів;

- 10-11 класи – 57  учнів.

 

Профіль навчання: української філології.

 

Педагогічний колектив: 16  педагогічних працівників, із них мають:

 • Вищу категорію – 11
 • І кваліфікаційну категорію – 
 • ІІ кваліфікаційну категорію –2
 • Спеціаліста – 3
 • Звання «Учитель-методист» – 5
 • Звання «Старший учитель» – 1

 

Проблема, над якою працює заклад:

 «Формування ціннісних ставлень особистості в умовах Нової української школи»

 

Матеріально-технічна база гімназії:

Заклад має  10 навчальних кабінетів, 1 кабінет інформатики, оснащений 14 комп’ютерами, підключених до Інтернету; 10 комп’ютерів та ноутбуків, які встановлені у навчальних кабінетах та використовуються в управлінській діяльності й для ведення бібліотечного фонду;  2 інтерактивних комплекси; 3 мультимедійних проектори; хореографічну  залу. У гімназії наявний Wi-fi.

 

 

 

Основні досягнення гімназії  за 2020-2021 навчальний рік:

 

23 переможці Відкритої онлайн олімпіади м Дніпра: математика, фізика, англійська мова, французька мова, історія України, правознавство.

 

3 переможці районного 2 переможці міського конкурсу читців творів            Т. Шевченка, 1 переможець районного та міського етапів фестивалю дитячої творчості «Зоряне коло» в номінації «Художнє слово».

 

Учитель української мови та літератури Кащенко Л.А. перемогла в міському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року» та посіла ІІ місце в обласному етапі цього конкурсу. Лауреатом конкурсу стала вчитель       Злюча В.В.

 

Рівень навчальних досягнень учнів у 2020-2021 навчальному році (у порівнянні за 3 роки)

 

Клас

Рівень успішності

2018-2019 н.р.

(194 учні)

2019-2020 н.р.

(201 учень)

2020-2021 н.р.

(204 учні)

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

1-5

37

57

6

63

26

67

7

74

33

62

5

67

6-7

42

46

12

59

20

67

13

80

25

61

14

75

1-7

38

55

7

62

25

67

8

75

31

62

7

69

* Якість навчальних досягнень -  % учнів, які навчаються на 7-12 балів.

 

15 учнів закінчили навчальний рік на високому рівні, з них 2 – срібні медалісти.

 

 

 

 

 

 

Звіт директора гімназії за напрямками діяльності

           1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. 

          На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» у гімназії забезпечено обов’язковість загальної середньої освіти. Усі учні, випускники 5(9)-го класу,  продовжують навчання в 6(10)-му класі гімназії або у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Усі випускники 7(11)-го класу вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Непрацевлаштованих учнів немає.

2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес.

         У 1(5) – 5(9) класах варіативність навчання забезпечується за рахунок запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію,  – «Російська мова»  в 1-5 класах, «Казка як епічний жанр» в 1-му класі, «Аналіз ліричного твору» в 4-му класі; для    навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, розвивати творчі здібності учнів, для надання можливостей учням гімназії підготувати себе до сприймання основ наук   у основній та  старшій школі введено курс за вибором «Логіка» в 1-3 класах та «Математичні смарагди» в 2 й 3 класах.

         У 6(10) - 7(11) класах варіативність реалізується за рахунок курсів за вибором та факультативних курсів, які  є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які пов’язані й не зовсім  з обраним профілем навчання. У 6(10)-му класі викладалися курси за вибором, які розширюють профіль навчання: «Ключ до успіху (англійська мова) та «Київ у житті і творах письменників зарубіжної літератури»; в 6(10)-7(11)-х класах, ураховуючи побажання учнів та батьків,  викладається факультатив «Готуємось до ЗНО (математика)». Крім вищеназваного факультативу у 7(11)-му класі, з метою формування основних груп компетенцій  другий рік викладається факультатив «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

         У освітньому процесі реалізуються інноваційні освітні технології, які відповідають викликам сьогодення і забезпечують належний рівень знань гімназистів відповідно до державних стандартів та понад державний стандарт з предметів гуманітарного  циклу:

- Впровадження STEM-освіти в навчальній діяльності:

    - проведення STEM-уроків  з ключовим словом «винахід» в 1 та 7 класах  в лютому-березні 2021 року.

- Дебатна технологія. Працювали протягом трьох років: навчання учнів, виступи команд, маємо досягнення – неодноразові перемоги команд гімназистів у міських турнірах, члени нашої команди залучаються до  участі в міських турнірах в якості суддів. Перевели цю технологію у викладання предметів географія та основи здоров’я.

- Запроваджена техніка «перевернутого навчання», «перевернутого класу» – одна з найновіших технологій ХХІ століття – у викладання курсу за вибором російська мова та зарубіжна література.

- Сьогодні працюємо  над впровадженням «ПАДагогічного колеса» Алана Каррінгтона (технологія 2007 року – модель формування компетентного учня в освітній діяльності на основі реалізації освітньої мети та виходу в Інтернет-простір).

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

          Успішно продовжуємо загальногімназійні традиційні проєкти:  «Щире серце», «Від серця – до серця», «Простягни руку допомоги», нові гімназійні  проєкти: проєкт «Крила» (різновіковий проєкт – спільнодія з формування ціннісних орієнтацій). Традиційно щорічно у грудні за ініціативою вчителя української мови та літератури  Кащенко Л.А. проводяться Українські вечорниці, на які запрошуються учні, вчителі та батьки гімназистів.

        Задумані та заплановані проекти  «Історія, яка нас об’єднує» та «Велосипедом по Дніпру» (реалізація проєктів із «Каталогу кращих практик молодіжної роботи в Україні» (2017 та 2018 р.р.); визначено межі проєкту «Без сміття».

       У гімназії діє організація учнівської молоді – «Союз гімназистів».

Рада «Союзу гімназистів»  включає в себе такі координаційні центри:

«Перфект» – контроль дисципліни та успішності гімназистів; організація інтелектуального дозвілля учнів;

«Патріот» – національно-патріотичне виховання; піклування про екологію рідного краю; залучення учнів до благочинної діяльності;

«Свобода слова» – координація роботи сторінок гімназії у соцмережах;  фото- та відеозвітність позакласного життя гімназистів; випуск газети «Гімназист», відеоновин «Гімназія LIVE»;

«Актив та креатив» – залучення учнів до спортивно-масової роботи; організація загальногімназійних конкурсів, свят, флешмобів; організація активного відпочинку, туризм.

       Щороку координаційний центр «Союзу гімназистів» бере участь у конкурсі на кращу модель учнівського самоврядування «MAXIMA», двічі був переможцем районного та презентував свою модель на міському конкурсі. У цьому році також наші лідери посіли І місце в районі та ІІІ місце в міському конкурсі (конкурс проводився дистанційно, надсилали відеовиступ).

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази гімназії.

Влітку  зроблено капітальний ремонт ганку біля службового входу та поточні ремонти в кабінетах і приміщенні гімназії. Отримали ліцензію на провадження господарської діяльності  з  медичної практики. З листопада 2020 року у гімназії на ставку працює медична сестра.

Маємо великі проблеми: потребує термінового капітального ремонту покрівля, яка протікає під час дощів. Минулого літа було частково відремонтовану проблемну площу покрівлі департаментом гуманітарної політики ДМР; самостійно, за рахунок благодійних внесків батьків було відремонтовано стелю на ІІ поверсі, яка обвалилася після протікання покрівлі, але у червні 2021 року з’явилася нова проблема: знову протікає покрівля уже в іншому місці, над сходами на ІІ поверх. Клопотання щодо необхідності обстеження та ремонту цієї частини покрівлі  надали 07.06.2021 року до відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Ще одна велика проблема, яку, на жаль,  вирішити самостійно фінансово нам не під силу, це фасад гімназії. Хоча потребують ремонту і відмостки по периметру будівлі та   асфальтове покриття подвір’я гімназії.

Про ці проблеми ми писали до відділу технічного нагляду ДГП ДМР уже неодноразово і просили включити ці питання при плануванні бюджету на черговий рік.

Капітального ремонту потребує актова зала, але це вже в плані на наступний навчальний рік.

Цього літа заплановано:

 • косметичний ремонт холу на І поверсі: фарбування панелей по всьому периметру, оформлення колон;
 • заміна стендів на І поверсі;
 • на ІІ поверсі встановлення чотирьох лав та заміна гардин на жалюзі;
 • встановлення нової точки Wi-Fi, яка була пошкоджена під час протікання даху. 24.12.2020 року  були надіслані клопотання про придбання тарілки та її встановлення для відновлення Інтернету в усіх кабінетах ІІ поверху на ім’я заступника міського голови, директора ДГП ДМР Сушко К.А. та директора КП «Безпечна та інноваційна освіта» Калашникова А.В. Відповіді ми не отримали, тому будемо робити це, мабуть, самостійно.
 •  ґрунтовний ремонт кабінету фізики та поточні ремонти усіх навчальних кабінетів за рахунок батьківських внесків. Плануємо отримати замовлені в ДГП ДМР лак та фарбу для холів І й ІІ поверхів та кабінетів, не закріплених за класами.

   Ще дуже хочемо у новому навчальному році придбати та встановити мультимедійний проектор і екран в кабінеті української мови та в кабінеті географії.

5. Залучення додаткових джерел фінансування гімназії та їх раціональне використання.

За рахунок батьківських благодійних внесків здійснюється щомісячна оплата послуги зовнішньої охорони «ВЕТО», щорічна оплата за виготовлення документів про освіту випускникам, підписка газет і журналів з пожежної безпеки, заправка картриджів, заміна фотовалу в принтерах, придбання канцтоварів, одноразових стаканів, послуги масштабного копіювання та кольорового друку, оплата за користування сайтом гімназії, поточні ремонти в приміщенні гімназії, придбання ламп для навчальних кабінетів (замінено непрацюючі лампи в усіх кабінетах), косіння трави, починаючи з травня, щомісяця, тобто 4-5 раз на сезон. Придбали новорічну штучну ялинку та ялинкові прикраси. Зробили капітальний ремонт електропроводки у підвалі, ремонт стіни в бібліотеці, виконали сантехнічні роботи в кабінеті української літератури та в туалетах.

У 2020-2021 навчальному році отримали в дарунок мультимедійний  проектор для кабінету математики (частково за рахунок батьків учнів 3-го класу, частково за рахунок фонду гімназії) та персональну аудиосистему для кабінету англійської мови від випускного 7-го класу.

6. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей.

Діти-сироти та під опікою (дві учениці) забезпечені шкільною та спортивною формами, безкоштовним проїздом у міському транспорті та безкоштовним харчуванням. Так само безкоштовним харчуванням забезпечені діти з багатодітних сімей, діти-інваліди, діти батьків, учасників АТО, всього 26 учнів.

7. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників.

         Адміністрація гімназії  розробила методи стимулювання праці учителів,

які успішно працюють з обдарованими дітьми, досягають високих результатів у підготовці гімназистів  до участі в олімпіадах, турнірах конкурсах;які працюють у профільних класах і дають високі результати, що знаходять вияв на ЗНО, під час вступних випробовувань до елітних навчальних закладів України; які беруть активну участь у поповненні та вдосконаленні матеріально-технічної бази гімназії, оформленні та обладнанні навчальних кабінетів; які виконують громадські доручення, є учасниками конкурсу «Учитель року». Такі учителі нагороджуються грамотами та  подяками. Учні, переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад, щорічно нагороджуються дипломами на Святі останнього дзвінка.

8. Дотримання  правопорядку неповнолітніми.

У гімназії проводиться систематична робота з профілактики правопорушень, Тиждень права, діє Правовий лекторій, проводяться регулярні зустрічі учнів усіх класів за різною тематикою зі шкільним поліцейським та  тематичні батьківські всеобучі. Завдяки проведеній роботі правопорушень у гімназії немає.

9.Залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності гімназії.

У кожному класі обрані та працюють батьківські комітети, представники яких входять до піклувальної ради гімназії та ради гімназії. У вересні 2019 року укладено Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємодопомогу між учасниками освітнього процесу КЗО «Гімназія №1» ДМР в особі голови педагогічної ради директора гімназії Внукової Р.Г., голови батьківського комітету гімназії Бурцевої Т.І. та лідера організації учнівського самоврядування «Союз гімназистів» Пономаренка Б., учня 7 (11) класу.

10. Аналіз звернень громадян з питань діяльності гімназії, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені  батьками, представниками органів громадського самоврядування.

У 2020-2021 навчальному році було чотири звернення громадян до директора гімназії:

          1. Заява вчителя трудового навчання Жорової С.С. від 22.02.2021 року (вх. №1) щодо нереагування класного керівника 5-го класу Кащенко Л.А. на ситуацію, що склалася в окремих учнів класу на уроках трудового навчання: учні приходять не готові до уроків, на уроках не працюють, не виконують домашні завдання, а батьки не задоволені низькими оцінками.

       22.02.2021  року під час особистого прийому було з’ясовано претензії вчителя Жорової С.С. до класного керівника 5-го класу Кащенко Л.А. 01.03.2021 року у кабінеті директора було організовано зустріч Жорової С.С. та Кащенко Л.А., під час якої було обговорено ситуацію, яка склалася в учнів 5-го класу на уроках трудового навчання. Було прийняте рішення про співпрацю Жорової С.С. та Кащенко Л.А. Класний керівник 5-го класу пообіцяла провести бесіду з учнями та батьками щодо ставлення учнів до уроків трудового навчання та їх виконавчої дисципліни. Було наголошено, що батьки повинні заздалегідь домовлятися з учителем про зустріч, щоб не порушувати освітній процес, та бути присутніми на уроці батьки мають право тільки з дозволу адміністрації та в присутності класного керівника або члена адміністрації гімназії. Результатом бесіди Жорова С.С. залишилася задоволеною.

           2. Колективна заява батьків учнів 3-го класу від 19.03.2021 (вх.№2) року та колективна заява батьків 2-го класу  від 21.04.2021 року (вх.№3) стосовно ситуації, що склалася в учнів  2-го та 3-го класів з учителем трудового навчання      Жоровою С.С.

            У заявах батьків 2-го та 3-го класів були висловлені однакові претензії до вчителя трудового навчання Жорової С.С.: низький рівень викладання, на уроках роботи не виконуються, все дається на доопрацювання вдома, роботи часто критикуються, з дітьми на уроках ведуться непедагогічні бесіди.

          24.03.2021 року директором була проведена бесіда з учителем та взяте письмове пояснення, яке вчитель надала 25.03.2021 р. 26.03.2021 р. була надана письмова відповідь директора батькам, в якій на підставі пояснювальної Жорової С.С були надані відповіді на претензії батьків.

         Після отримання заяви від батьків 2-го класу  26.04.2021 р., в.о. директора гімназії Малікова В.Г. провела бесіду з Жоровою С.С. та взяла письмове пояснення, яке вчитель надала  в той же день. Батькам директором також було надано письмову відповідь.

         Робота з учителем трудового навчання Жоровою С.С. з приводу оцінювання учнів та її взаємовідносин з учнями ведеться директором гімназії  постійно. Методична допомога надається їй  з боку заступника директора з навчально-виховної роботи Гусєвою О.В. Тобто робота вчителя Жорової С.С. постійно на контролі адміністрації гімназії. Контроль стану викладання та рівня навченості учнів було заплановано на квітень 2021 року, але через карантин це питання вивчалося тільки на підставі дистанційного навчання, тому це питання перенесено на вересень – жовтень 2021 року.

            3. Колективна заява батьків 2-го класу від 27.04.2021 р. (вх.№4) щодо неякісної організації дистанційного навчання.           

Щодо неякісної організації дистанційного навчання було пояснено наступне:

КЗО «Гімназія №1» ДМР, відповідно до ліцензії від 31.05.2019 №Р-319/0/3-19, здійснює очну та дистанційну форми навчання як індивідуальний процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників процесу у спеціалізованому середовищі.

На сьогоднішній день законодавча база щодо дистанційної форми здобуття повної загальної середньої освіти регламентується документами:

«Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом МОНУ від 08.09.2020 р. №1115; листами МОНУ № 1/9-420 від 05.08.2020 р. «Про організацію роботи закладів загальної середньої освіти у 2020 - 2021 н.р.; №1/9-173 від 23.03.2020 р. «Щодо організації освітнього процесу закладах загальної середньої освіти під час карантину» тощо.

На підставі розділів цього Положення дистанційне навчання в КЗО «Гімназія №1» ДМР здійснюється відповідно до освітньої програми на основі використання електронної освітньої платформи Google-клас, де педагогам надано академічну свободу в обранні форм, методів і засобів дистанційного навчання (п.5 розділу І Положення), використовуючи форми індивідуальної та колективної освітньої діяльності учнів, залучаючи їх до самоконтролю під час навчання (п.6 розділу І Положення).

Адміністрацією гімназії забезпечено виконання п.7 Положення щодо синхронного та асинхронного режимів проведення окремих навчальних занять. Саме окремих, як вимагає Положення.

Для учнів 2(6) класу заняття в Zoom організовано з української мови, англійської мови, французької мови та математики, так як ми вважаємо, що самостійно опанувати ці навчальні предмети учням дійсно важко. Але, на нашу думку, дітям нескладно самостійно прочитати параграф в підручнику історії чи географії, художній твір з української та зарубіжної літератури. Причому вчителі надсилають якісні відеоуроки та презентації на допомогу учням.

Адміністрацією гімназії забезпечено регулярне відстеження результатів навчання учнів, надання їм підтримки в освітньому процесі. Створено Вайбер-групу вчителів гімназії для своєчасного інформування класних керівників про проблеми в класі під час дистанційного навчання, проведено індивідуальні співбесіди з вчителями щодо форм та методів дистанційного навчання; організовано зв’язок з учнями та їхніми батьками в телефонному режимі, Вайбер-групах кожного класу; проведено три методичних навчання з вчителями щодо сучасних форм і методів змішаного навчання.