Звіт директора

ЗВІТ

директора комунального закладу освіти

"Гімназія №1" Дніпровської міської ради

Внукової Ріти Григорівни

 

«Про результати управлінської діяльності за 2022/2023 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістю»

Місія навчального закладу: пошук, відбір, розвиток та сприяння у самопізнанні та самореалізації життєтворчої особистості гімназиста.

 

Кредо: «Плекаймо особистість разом!»

 

Мета діяльності: створення умов для навчання здібних та обдарованих учнів, їх особистісного розвитку, творчої самореалізації, набуття життєвої компетентності.

 

Завдання:

· забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

· виховання морально і фізично здорового покоління, формування засад здорового способу життя;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості, здатної навчатися впродовж життя, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

· розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

· створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

· надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

· пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

· оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

· забезпечення повноцінної реалізації профільного навчання учнів;

· створення відповідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази для забезпечення організації якісного освітнього процесу в гімназії.

Проектна потужність закладу: 225 місць.

 

Контингент учнів: 213 учні, із них:

- 5-9 класи – 138 учнів;

- 10-11 класи – 75 учнів.

 

Профіль навчання: у 2022/2023 навчальному році учні 10 - х о класу навчаються за двома профілями: української філології та математичним.

 

Педагогічний колектив: 17 педагогічних працівників, із них мають:

- Вищу категорію – 10

- І кваліфікаційну категорію – 1

- ІІ кваліфікаційну категорію –

- Спеціаліста – 3

- Звання «Учитель-методист» – 5

- Звання «Старший учитель» – 2

 

Проблема, над якою працює заклад:

«Формування ціннісних ставлень особистості в умовах Нової української школи».

 

Матеріально-технічна база гімназії:

Заклад має 10 навчальних кабінетів, 1 кабінет інформатики, оснащений 14 комп’ютерами, підключених до Інтернету; 10 комп’ютерів та ноутбуків, які встановлені у навчальних кабінетах та використовуються в управлінській діяльності й для ведення бібліотечного фонду; 2 інтерактивних комплекси; 3 мультимедійних проектори; хореографічну залу.

У ліцеї наявний Wi-fi, але швидкість подачі інтернету настільки низька, що регулярно втрачається інтернет-зв'язок, тому одночасно проводити онлайн-уроки в усіх кабінетах неможливо. Адміністрація гімназії надавала клопотання директору департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенії Сушко з проханням сприяти у вирішенні питання щодо можливості безперебійного доступу до інтернету з робочого місця педагогічних працівників шляхом діагностики мережі по закладу, але поки що проблема не вирішена.

Основні досягнення ліцею за 2022/2023 навчальний рік:

4 переможці ІІ (фінального) етапу Всеукраїнської учнівської предметної олімпіади:

- з української мови (І місце) – Засядкевич М., учениця 6-У класу;

- з історії України (ІІІ місце) – Засядкевич М., учениця 6-У класу;;

- з фізики (ІІІ місце) – Вахно Д., учень 5 класу;

- з трудового навчання (І місце) – Рачинська М., учениця 5 класу;

2 переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської предметної олімпіади:

- з української мови (ІІІ місце) – Засядкевич М., учениця 6-У класу;

- з трудового навчання (ІІ місце) – Рачинська М., учениця 5 класу.

Підготували переможців учителі: Кащенко Л.А., учитель української мови та літератури, Антоненко Н.М., учитель історії, Айріян А.А., учитель фізики, Жорова С.С., учитель трудового навчання.

 

Рівень навчальних досягнень учнів у 2022/2023 навчальному році (у порівнянні за 3 роки)

Клас

Рівень успішності

2020/2021 н.р.

(201 учень)

2021/2022 н.р.

(203 учні)

2022/2023 н.р.

(213 учнів)

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

4-6 б.

%

7-9 б.

%

10-12 б

%

Якість

%

 

 

1-5

33

62

5

67

40

53

7

60

38

45

12

57

6-7

25

61

14

75

23

61

16

77

37

45

44

60

1-7

31

62

7

69

35

56

9

65

38

45

13

58

 

* Якість навчальних досягнень - % учнів, які навчаються на 7-12 балів.

 

28 учнів закінчили навчальний рік на високому рівні, з них 4 – золоті медалісти.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень за останні три роки показує, що у цьому навчальному році, на жаль, знизився показник якості по гімназії порівняно з попередніми роками, що пояснюється, можливо, тим, що навчання відбувалося дистанційно, не всі учні виходили на зв'язок, багато учнів навчалися за межами України, відвідували заняття в школах інших країн, не надсилали вчасно виконані завдання, або взагалі нічого не надсилали. Знизився рівень мотивації учнів через нестабільний психологічний стан, пов'язаний з воєнним станом у країні.

 

Звіт директора гімназії за напрямками діяльності

1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» у гімназії забезпечено обов’язковість загальної середньої освіти. Усі учні, випускники 5(9)-го класу, продовжують навчання в 6(10)-му класі гімназії або у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Усі випускники 7(11)-го класу вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Непрацевлаштованих учнів немає.

 

2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій в освітній процес.

У 1(5) – 5(9) класах варіативність навчання забезпечується за рахунок запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, – «Казка як епічний жанр» в 1-му класі, «Аналіз ліричного твору» в 3-му та 4-му класах; для навчання дітей правилам і законам мислення, формування вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, розвивати творчі здібності учнів, для надання можливостей учням гімназії підготувати себе до сприймання основ наук у основній та старшій школі введено курс за вибором «Логіка» в 1-4 класах та «Математичні смарагди» в 2-му класі.

У 6(10) - 7(11) класах варіативність реалізується за рахунок курсів за вибором та факультативних курсів, які є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які пов’язані й не зовсім з обраним профілем навчання. У 6(10) - 7(11) класах викладалися курси за вибором: «Ключ до успіху (англійська мова) та «Готуємось до ЗНО (математика)». З метою формування основних груп компетенцій у 6(10) - 7(11) класах викладається факультатив «Соціальне шкільне підприємництво».

2022/2023 навчальний рік був роком дистанційного навчання. Усі члени педагогічного колективу мали технічні можливості для забезпечення освітнього процесу засобами дистанційного навчання. Було активовано окремі групи у Viber: педпрацівників гімназії, учнів та батьків класів (окремо кожного), через які здійснювалося інформування учасників груп (ознайомлення із розпорядчими документами, листами МОН України, МОЗ України, управління освіти, роботою Всеукраїнської школи онлайн, проведенням НМТ та вступної кампанії тощо), оперативний зворотній зв’язок з робочих питань (порядок та умови роботи на платформах Classroom та ZOOM, інших ресурсах, про проведення тематичних вебінарів, порядок оцінювання учнів, заповнення класних журналів), збиралася оперативна інформація (про хворих учнів, про форми і методи роботи учителів, використані ресурси, стан виконання навчальних планів і програм), проводилося опитування з різних питань (дистанційні технології навчання: погляд учителів, батьків, учнів). Учні мали можливість поставити питання вчителю через Viber, месенджери, електронну пошту та ін.), аби, стикаючись із труднощами, діти не припиняли виконувати завдання. Педагогами проводився облік учнів, охоплених дистанційним навчанням. Їх кількість визначалася, в тому числі, за наявністю виконаних ними робіт. Аналіз показав, що дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнів гімназії. Засобами залучення до роботи були телефонні розмови з учнями та їхніми батьками, індивідуальні відеодзвінки (Viber). Облік успішності навчання учнів проводився на платформі Classroom.

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

З квітня 2023 року розпочали експеримент Всеукраїнського рівня «Організаційно-педагогічні умови створення ціннісно-орієнтованого середовища в закладі загальної середньої освіти», розрахований на п’ять років, до квітня 2028 року. Участь в експерименті затверджена наказом МОН України від 19.05.2023 №600. Активізували свою діяльність у соцмережах: Телеграм-каналі та у Фейсбуці (щотижня висвітлюємо інформацію про роботу закладу і урочну, і позаурочну). Тісно співпрацюємо з обласною бібліотекою імені М. Свєтлова: майстер-класи, вікторини, зустрічі з представниками ДНУ імені О. Гончара, літературні бесіди тощо.

16 травня 2023 року разом з КЗ «Освітня траєкторія» провели семінар для педагогів міста Дніпро, учасників проєкту «Project Manager» з теми «Управлінські рішення у створенні педагогічно збагаченого середовища».

17 – 19 травня взяли участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2023». Робота Гусєвої О.В., заступника директора з НВР, відзначена Бронзовою медаллю за перемогу в конкурсі з тематичної номінації «Формула «4К» в дії: технології формування навичок ХХІ століття». 19 травня Гусєва О.В. взяла участь у конференції «Траєкторія розвитку фахової компетентності педагога як змістовний інструмент безперервного навчання впродовж життя».

Учитель української мови та літератури Злюча В.В., стала лауреатом ІІ етапу міського конкурсу педагогів «NEOсвітній арсенал».

У ліцеї діє організація учнівської молоді – «Союз гімназистів».

«Союз гімназистів» включає в себе такі координаційні центри:

«Перфект» – контроль дисципліни та успішності ліцеїстів; організація інтелектуального дозвілля учнів;

«Патріот» – національно-патріотичне виховання; піклування про екологію рідного краю; залучення учнів до благочинної діяльності;

«Свобода слова» – координація роботи сторінок ліцею у соцмережах; фото- та відеозвітність позакласного життя гімназії;

«Актив та креатив» – залучення учнів до спортивно-масової роботи; організація загальногімназійних конкурсів, свят, флешмобів; організація активного відпочинку, туризм.

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази гімназії.

Влітку 2022 року ремонтні роботи не проводилися, так як переважно учні навчалися дистанційно, стан навчальних кабінетів та холів І й ІІ поверхів задовільний.

Влітку 2022 року департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради у закладі було облаштоване найпростіше укриття та оснащене усім необхідним: 2 вогнегасники, 2 обігрівачі, питна вода, медична аптечка, необхідні інструменти, лави, пожежна сигналізація, Wi-Fi.

29.09.2022 року будівля закладу постраждала від вибухової хвилі: пошкоджено вікна, дах, труби опалення на горищі. Усі ремонтні роботи було виконано департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради у листопаді 2022 року: частково відремонтовано дах, замінено 29 дерев’яних вікон та 25 металопластикових, відремонтовано труби опалення.

Маємо проблеми: ремонт відмостків по периметру будівлі та асфальтове покриття подвір’я гімназії. Капітального ремонту потребує актова зала. Після вибуху потребують ремонту двері в кабінетах світової культури, української мови та математики. Звернулися з клопотанням до відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про необхідність ремонту електропроводки в кабінеті географії та заміни електроламп у кабінеті математики.

 

5. Залучення додаткових джерел фінансування гімназії та їх раціональне використання.

За рахунок батьківських благодійних внесків здійснюється щомісячна оплата послуги зовнішньої охорони «ВЕТО», підписка газет і журналів з пожежної безпеки, заправка картриджів, заміна фотовалу в принтерах, придбання канцтоварів, послуги масштабного копіювання та кольорового друку, оплата за користування сайтом гімназії, поточні ремонти в приміщенні гімназії, косіння трави, починаючи з травня, щомісяця, тобто 4-5 раз на сезон.

6. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей.

Діти-сироти та під опікою (дві учениці) забезпечені шкільною та спортивною формами, безкоштовним проїздом у міському транспорті та безкоштовним харчуванням. Так само безкоштовним харчуванням забезпечені діти з багатодітних сімей, діти-інваліди, діти батьків, учасників АТО, всього 25 учнів, але в цьому навчальному році навчання було дистанційним, тому безкоштовним харчуванням учні не забезпечувалися.

 

7. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників.

Адміністрація закладу розробила методи стимулювання праці учителів, які успішно працюють з обдарованими дітьми, досягають високих результатів у підготовці гімназистів до участі в олімпіадах, турнірах конкурсах; які працюють у профільних класах і дають високі результати, що знаходять вияв на НМТ, під час вступних випробувань до елітних навчальних закладів України; які беруть активну участь у поповненні та вдосконаленні матеріально-технічної бази гімназії, оформленні та обладнанні навчальних кабінетів; які виконують громадські доручення, є учасниками конкурсу «Учитель року». Такі учителі нагороджуються грамотами та подяками. Учні, переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад, щорічно нагороджуються дипломами на Святі останнього дзвінка.

8. Дотримання правопорядку неповнолітніми.

У закладі проводиться систематична робота з профілактики правопорушень, Тиждень права, діє Правовий лекторій, проводяться регулярні зустрічі учнів усіх класів за різною тематикою зі шкільним поліцейським та тематичні батьківські всеобучі. Завдяки проведеній роботі правопорушень у ліцеї немає.

 

9.Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльності гімназії.

У кожному класі обрані та працюють батьківські комітети, представники яких входять до піклувальної ради гімназії та ради гімназії. У вересні 2019 року укладено Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємодопомогу між учасниками освітнього процесу КЗО "Гімназія №1" ДМР в особі голови педагогічної ради директора гімназії Внукової Р.Г., голови батьківського комітету ліцею Бурцевої Т.І. та лідера організації учнівського самоврядування «Союз гімназистів» Філоненко С., учениці 7 (11) класу.

 

10. Аналіз звернень громадян з питань діяльності гімназії, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьками, представниками органів громадського самоврядування.

У 2022/2023 навчальному році було одне звернення громадян. 20.01.2023 року до директора звернулася Владімірова Тетяна Олександрівна, мати учениці 6-У класу Владімірової Кіри, яку не влаштував результат зустрічі з Гусєвою О.В, заступником директора з НВР, учителем зарубіжної літератури. Мати була стурбована тим, що у доньки суттєво знизився рівень навчальних досягнень із зарубіжної літератури, але не отримала від учителя відповіді на усі свої запитання, тому звернулася до директора з проханням розібратися в ситуації, що склалася у її доньки на уроках зарубіжної літератури. 25 січня 2023 року було проведено бесіду з Гусєвою О.В., під час якої директором було озвучено претензії Владімірової Т.О. до вчителя. Олена Володимирівна надала письмове пояснення, у якому написала, що надала матері відповіді на усі питання, які та поставила їй, і наголосила, що ніякого упередженого ставлення до учениці у неї немає. Кіра стала гірше працювати, тому знизився рівень навчальних досягнень. Також Гусєва О.В. повідомила, що вона зацікавлена в тому, щоб учні мали гарні результати, і багато працює з цього питання, нікому не відмовляє, якщо учні хочуть покращити результат. Маму про результат розмови з Гусєвою О.В., було повідомлено по телефону, і претензій до вчителя у неї далі вже не було.