КЗО "Гімназія №1" Дніпровської міської ради

 





Правила для учнів

                                                                          

 

                                                              Затверджено Радою гімназії

                                                                протокол від 14.09.20171

                                                                          

                                                   

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ 

Комунального закладу освіти "Гімназія №1»

Дніпровської міської ради

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Ці Правила  поширюються на учнів Комунального закладу освіти

"Гімназія №1» Дніпровської міської ради   і  розроблені  у відповідності до  Статуту гімназії та  Закону України  «Про освіту». 

   2. Учні  повинні дотримуватися Статуту гімназії, Правил внутрішнього розпорядку  та  Правил для учнів, затверджених  Радою гімназії.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ ГІМНАЗИСТІВ

   2.1. Наполегливо оволодівати знаннями, навчальними вміннями і навичками.  

   2.2. Брати активну участь у суспільному житті гімназії, класу, в роботі учнівського самоврядування гімназії. Вміти поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу. 

   2.3. Бережливо ставитися до державного, суспільного та гімназійного майна .  

   2.4. Дотримуватися режиму дня. Правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свій і чужий час. 

   2.5.Систематично підвищувати рівень самоосвіти, займатися в гуртках, клубних об’єднаннях,  загартувати себе фізично.

   2.6. Дотримуватися санітарно – гігієнічних норм, чистоти та порядку в приміщенні гімназії та на її території.

   2.7. Поважати батьків і старших. Брати участь у домашніх справах, турбуватися про молодших та людей похилого віку.

   2.8. Бути дисциплінованими, скромними, ввічливими, вітатися з працівниками і відвідувачами гімназії,  з повагою ставитися один до одного. 

   2.9. Виконувати вимоги вчителів та інших працівників гімназії, рішення Ради гімназії та учнівського самоврядування гімназії. 

   2.10. Дбати про честь і славу гімназії. Дії, що ведуть до порушення Правил для учнів несумісні з званням гімназиста.

   2.11. На заняття приходити у шкільній формі (одяг класичного крою, чорного кольору), завжди будь охайно одягненим.

   2.12. Знати і суворо дотримуватися правил дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді.

o    2.13. Без поважних на те причин,  не залишати приміщення гімназії під час навчального процесу (дозволом для виходу за межі  гімназії є розпорядження директора, чергового адміністратора, класного керівника та наявність  медичної довідки)  

o    2.14. Не приносити  алкогольні та слабоалкогольні  напої, тютюнові вироби, токсичні та наркотичні речовини. Куріння  на території гімназії та в  приміщенні гімназії категорично заборонено.

o    2.15. Не приносити та не використовувати  непотрібні для навчання предмети та речовини, які можуть спричинити вибухи та підпали (в тому числі петарди).

o    2.16. Не застосовувати фізичну силу для з'ясування стосунків між учнями, нецензурно виражатися, залякувати однолітків.

o    2.17. Не користуватися мобільними телефонами, пейджерами, електронними іграми під час навчального процесу ( користування можливе тільки під час перерви).

o    2.18. Не писати на стінах, партах, стільцях, ламати шкільне майно та обладнання.

За систематичне порушення цих Правил  до учнів можуть бути застосовані різні міри покарання аж до виключення з гімназії.

3. ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО УЧНІВ

   3.1. Учні гімназії заохочуються за успіхи у навчанні, участь і перемогу в олімпіадах, конкурсах, турнірах, акціях, спортивних змаганнях, суспільно корисній діяльності. Форми заохочення: нагородження Листом подяки,

Похвальним листом, Похвальною грамотою, медаллю; оголошення подяки,

грошова винагорода, цінні подарунки. 

   3.2. За порушення Правил учні притягаються до дисциплінарної відповідальності.

o    зауваження;

o    догана;

o    зобов’язання відшкодування збитків;

o    зобов’язання публічного вибачення.

   3.3. В разі  нанесення матеріальних збитків учень повинен відшкодувати вартість пошкодженого майна за рахунок батьків або осіб, що їх заміняють. 

3.4. За рішенням педагогічної ради гімназії, як виключний засіб педагогічного впливу, за неодноразові порушення Статуту гімназії, цих Правил, допускається відрахування учнів.

 

4. ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

   4.1. Учні гімназії повинні відвідувати  навчальні заняття відповідно до розкладу  уроків, дотримуючись режиму дзвоників. 

   4.2. Поважною причиною відсутності учня на навчанні є:  

o    хвороба, факт якої підтверджується наявністю медичної довідки, завіреною печаткою лікаря:

o    офіційне лікарське направление в медичний заклад  для проходження там амбулаторного лікування, обстеження, диспансеризації, тощо   з відміткою регістратури;

o    повістка з  військомату про  проходження медкомісії;

o    письмове звернення   батьків до класного керівника, яке пояснює факт відсутності учня на уроках;

   4.3. Випускники під час проходження Державної підсумкової атестації повинні чітко дотримуватися графіка проведення консультацій. 

 

5. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

   5.1.Учні після дзвоника повинні зайняти свої  робочі місця і завчасно приготувати все необхідне до уроку.

   5.2. Перед початком уроку учні вітаються з вчителем, а черговий подає список відсутніх учнів.

   5.3. Учням, які запізнилися на урок, дозволяється перебування на заняттях після отримання допуску  у  чергового адміністратора.

   5.4. На парті учня не повинно бути нічого зайвого, крім щоденника, зошитів, підручника. 

   5.5. Учні, які бажають відповідати або поставити запитання  вчителю повинні підняти руку.

   5.6. Після відповіді учень обов’язково повинен подати щоденник учителю для виставлення оцінки.

   5.7. Під час уроку, учень повинен слідкувати за своєю поставою, нахилом голови.

   5.8. Учню не дозволяється під час уроку шуміти, відволікатися самому та відволікати  своїх товаришів зайвими розмовами та іграми.

   5.9.  Домашнє завдання обов’язково записуєтся в щоденник.

   5.10. Після закінчення уроку, учні з дозволу вчителя можуть вийти з класу.

 

Учень має право, при з’ясуванні спірних питань, на відстоювання власної точки зору і своїх поглядів в коректній формі.

 

 

 

6. СПОРТИВНІ ЗАНЯТТЯ

   6.1.  В роздягалку спортивного залу учні повинні з’явитися завчасно, для того щоб переодягнутися в спортивну форму та взуття.

   6.2. Без дозволу вчителя забороняється заходити до спортивного залу.

   6.3. Під час уроку учні повинні дотримуватися правил техніки безпеки.

   6.4. Учні, які за станом здоров’я  на можуть займатися фізичними вправами, обов’язково повинні бути присутніми  на уроці, спостерігати за процесом навчання та слухати пояснення учителя.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

   7.1. Учням категорично забороняється під час перебування в гімназії та на її території скоювати дії, небезпечні для життя та здоров’я всіх учасників  навчально – виховного процесу.

   7.2. Правилам   підпорядковуються всі учні гімназії на  час навчання та проведення всіх виховних заходів. 

   7.3. За порушення Правил для учнів, Статуту гімназії учні  притягуються до відповідальності згідно з Правилами заохочення та стягнення (розділ 3).

   7.4. Правила  щорічно доводяться до відома учнів гімназії та їх батьків  класними керівниками.