НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до Робочого навчального плану

комунального закладу освіти «Гімназія № 1»

Дніпровської міської ради на 2021/2022 навчальний рік

1.Тип навчального закладу

 

        Комунальний заклад освіти «Гімназія №1» Дніпровської міської ради – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів.

 

2. Структура гімназії

 

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна

чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

відсутній

ІІ ступінь

 1-5 (5-9 класи)

5

143

ІІІ ступінь

6-7 (10-11) класи)

2

58

Усього

7

 

201

 

3. Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план

 

Робочий навчальний план гімназії на 2021-2022 навчальний рік складений відповідно до листа МОН України від 20.04.2018 № 1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»:

для 1(5)-5(9) класів – за Навчальним планом закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 10);

для 6 (10)-7(11)-х  класів – за Навчальним планом для 10-11 класів  загальної середньої освіти, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (таблиці 2,3).

У 1(5)-3(7) класах гімназією обрано  інтегрований курс «Мистецтво» замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», а вивільнені години використано в 1-му класі на збільшення годин української та англійської мови (по 0,5 години на кожен предмет), а в 2-му та 3-му класах на збільшення годин англійської мови (по 1годині в кожному класі).

За рахунок варіативної складової збільшено кількість годин на вивчення української мови: на  0,5 години  в 2-3 класах,  на 2 години в 4-5 класах; на вивчення англійської мови в 2-му класі  на 0,5 години.

Відповідно до п.2 наказу МОН України від 20.04.2018 №405 у 4(8)-5(9) класах перерозподілено кількість годин між навчальними предметами інваріантної складової:

4(8) -й клас – 1 година інформатики  – на англійську мову;

5(9) -й клас – 1 година інформатики – на англійську мову.

 

Клас

Предмет

Кількість годин за навчальним планом

Фактична кількість годин

4(8)

Інформатика

2

1

4(8)

Англійська мова

2

3

5(9)

Інформатика

2

1

5(9)

Англійська мова

2

3

 

Відповідно до рішення педагогічної ради гімназії від 27.05.2021 № 5

з метою реалізації профільного навчання у 6(10)-му класі запроваджено, а в 7(11)-му класі продовжується навчання за профілем української філології.

 

4. Структура навчального року

        Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту» планується така структура 2021/2022 навчального року:

       День знань – 01.09.2021.

       Свято останнього дзвоника 08.06.2022 р.

 

Тривалість освітнього процесу – 175 днів.

І семестр –  з 01.09.2021 р. по 24.12.2021 р. (76 навчальних днів)

ІІ семестр – з 10.01.2022 р. по 08.06.2022 р. (99 навчальних днів)

 

Тривалість канікул – 34 календарних днів.

Осінні канікули – з 23.10.2021  по 31.10.2021 р. (09 календарних днів);

Зимові канікули – з 25.12.2021  по 09.01.2022 р. (16 календарних днів);

Весняні канікули – з 26.03.2022 по 03.04.2022 р. (09 календарних днів).

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників  основної й старшої школи відповідно до Порядку проведення  державної  підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 02 січня  2019 року за №8/32979.

5. Організація освітнього процесу в гімназії

 

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом гімназії, встановлено 5-денний навчальний тиждень. Організація освітнього процесу здійснюється за розкладом:

 

Уроки

Тривалість уроку

45 хвилин

Тривалість перерви, хвилин

                                                 1(5) -7(11) класи

1 урок

з 8.15 по 9.00

10

2 урок

з 9.10 по 9.55

15

3 урок

з 10.10 по 10.55

15

4 урок

з 11.10 по 11.55

20

5 урок

з 12.15 по 13.00

10

6 урок

з 13.10 по 13.55

10

7 урок

з 14.05 по 14.50

10

 

6. Навчальні екскурсії

 

       Відповідно до рішення педагогічної ради від 31.08.2021 року №8 навчальні екскурсії у 1(5) – 4(8) та 6(10) класах проводяться протягом навчального року з 01.09.2021 р. по 28.05.2022 р. (під час канікул).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Гімназія №1» Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІ ступінь

1(5), 2(6), 3(7), 4(8), 5(9) класи – наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 10).

Освітні галузі

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

1(5)

2(6)

3(7)

4(8)

5(9)

Мови і літератури

Українська мова

4

3,5+0,5

2,5+0,5

2+2

2+2

Українська література

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (англійська)

3,5

3+0,5

3

3

3

Друга іноземна мова (французька)

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України (Вступ до історії)

1

-

-

-

-

Історія України

-

-

1

1,5

1,5

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)

-

2

-

-

-

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

27,5+3+1

29+3+0,5

29,5+3+2

31+3+2

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3,5

3

3,5

2

Курси за вибором

Російська мова (35 год.)

1

1

1

1

 

Казка як епічний жанр (17 год.)

0,5

 

 

 

 

Аналіз ліричного твору (17 год.)

 

 

0,5

 

 

Логіка (35 год.)

1

1

1

0,5

-

Математичні смарагди  (17 год.)

 

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів  на групи)

31

34

35

36

36

               

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Гімназія №1» Дніпровської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ІІІ ступінь

6(10)-7(11)  класи – наказ Міністерства освіти  і науки України від 20.04.2018 р. № 408

(таблиці 2,3).

Назва предмету

Кількість годин на тиждень

6(10) клас

Профіль української філології

7(11) клас

Профіль української філології

                                    Інваріантна складова

Базові предмети

27

26

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2+1

2+1

Зарубіжна література

1+1

1+1

Іноземна мова (англійська)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

Біологія і екологія

2

2

Географія                                                                                                                                                                                      

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист України

1,5

1,5

Вибірково-обовязкові предмети

3

3

Інформатика

1,5

1,5

Технології

-

-

Мистецтво

1,5

1,5

Разом

27+3+4

26+3+4

Варіативна складова

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

9

Курси за вибором

Ключ до успіху (англійська мова)

1

1

Готуємось до ЗНО (математика)

1

2

Факультативи

Кроки до порозуміння (35 год.)

1

1

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція  (35 год.)

1

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

 

33

 

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів  на групи)

 

38

 

38