Відомості про інформаційне забезпечення КЗО "Гімназія №1"

 

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність

(так/ні)

Площа

(кв.м)

Кіль-кість місць

Обсяг бібліотечного

 фонду

1.Бібліотека

так

 

 

48,4

 

 

2

11

Загальний фонд – 7714 прим.

в тому числі:

підручники – 5002 прим.

дидактична

література  -  29  прим.

художня

література -2683 прим.

в тому числі довідники,

словники – 186 прим.

2.Книгосховище

так

3.Зал для видачі літератури

так

4.Читальна зала

так

5.Електронна бібліотека

так

58 прим.

 

6.Інтернет

так

 

 

7.Сайт гімназії

[email protected]            

 

 

 

 

Директор гімназії                                                                  Р.Г. Внукова